Om Einar Dale
Einar Dale ble født 3.september 1916 i Råstad i Vestfold. Han er sønn av Ingeborg Karine Rønningen og Kittil Dale, begge fra Gjerstad.

Han startet sin kunstnerkarriere som billedhogger i Oslo under og etter krigen. Arbeidene var i hovedsak byster og portretter i gips, leire og tre. Videre også smijernskunst en periode fra 1947-53 i Lillesand. Etter 1953 har han bodd og virket i Gjerstad i Aust-Agder, for det meste som billedhogger i tre med vekt på relieffer.

Einar Dales arbeider er å finne i en rekke offentlige bygg som kirker, kapeller, banker, sykehus, aldershjem, skoler, rådhus, hoteller og restauranter i Sør-Norge og i privat eie i inn- og utland.

Han har hatt utstillinger både separat og sammen med andre. Han fikk i 1974 Aust-Agder fylkes kulturpris og i 2002 kulturprisen i heimkommunen Gjerstad.

Utdannelse: Statens Håndverk- og Kunstindustriskole under Thorbjørn Alvsåker, Carl von Hanno, Karl Høgberg og Per Krogh 1939-1942; Det illegale kunstakademi under Per Palle Storm og Stinius Fredriksen 1944-1945.


Ytterligere opplysninger: Norsk Kunstnerleksikon.