Einar Dale på utstilling på Holmen gård 2007. Foto: Tore Myrberg/Agderposten.

 


Einar leser i boka som ble utgitt om ham i desember 2011.


 

Einar Dale har virket som kunstner i over 50 år. Han er nok mest kjent for sine mange trerelieffer, men har også produsert byster og skulpturer, smijernskunst og smijernsporter, tegninger og dikt.


Einar med "Terje Vigen" uthogd i stein.

 

 

Einar Dale hogger ut en den indiske filosofen Sri Ananda i granitt.